Är kostnadsbesparing & kontroll över bokföringen viktig för dig - kontakta oss idag!

H Hem  V       Tjänster         Kontakt       Länkar                                           

 

 

                     Detta kan vi hjälpa dig med:

 

* Bokföring                                       * Bokslut

* Fakturering                                    * Årsredovisning

* Löner                                              * Skatterådgivning

* Deklarationer

 

Genom att låta oss sköta din redovisning kommer du att befinna dig i goda händer vilket gör att du kan koncentrera dig på din verksamhet -och göra det du är bra på så sköter vi resten!

 

Vi erbjuder effektiva ekonomitjänster där vi utför hela eller delar av ekonomihanteringen. Vi arbetar lika gärna ute hos kund i befintliga ekonomisystem som på vårt kontor.

 

Genom att outsourca minskar du dina kostnader! Kontakta oss så kommer vi överrens om en lösning som passar dig och ditt företag.

 

 

 

 

              Söderhamn Helsinge Redovisning

        - Vi skräddarsyr lösningar som passar dig! 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Slopad revisionsplikt!

 

Från den 1 november 2010 kan små aktiebolag välja att inte ha en revisor. Lagändringen berör ungefär 250 000 aktiebolag och handelsbolag, vilket motsvarar över 70 procent av Sveriges företag.


Företag ska i fortsättningen uppge i sin deklaration till Skatteverket om de har anlitat en revisor eller ej. De ska även kryssa i om årsredovisning eller bokslut har upprättats med hjälp av en extern redovisningskonsult. 
 
Det är endast företag som uppfyller minst två av nedanstående krav som kan undantas från revisionsplikten:
  •        Högst tre anställda
  •        Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  •        Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning

 Företag som väljer att inte ha en revisor ska anmäla det till Bolagsverket.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

bokföring redovisningstjänster deklaration löner fakturering din fortnox byråpartner            

 

 

 

 

 

 

Söderhamn

Helsinge Redovisning

 

-När du vill ha tid för annat-